Pedestals

Acrilyc gold round

Acrilyc Gold Round Pedestals

Height- 30- 24- 24

Diameter - 12- 12- 12

Acrilyc pink round

Acrilyc Pink Round Pedestals

Height- 36- 30- 30- 34

Diameter - 14- 12- 12 - 18

Acrilyc white round

Acrilyc White Round Pedestals

Height- 28- 30- 30- 34

Diameter - 18- 12- 12 -18

luisa pedestal

Luisa Pedestal

Height- 32- 24- 40

Diameter - 15- 15- 15

Verada Silver Pedestal

Verada Silver Pedestal

Height- 40- 24- 32

Diameter - 20- 20- 20